Tilstandskontroll:

Abeco har egne autoriserte takstmenn som har lang erfaring med å kartlegge tilstanden i boliger og næringseiendommer.

Abeco utarbeider tilstandsrapporten på det nivå oppdragsgiver ønsker. Det kan være en enkel visuell gjennomgang av bygget eller med bruk av fiberoptikk, fuktmålingsutstyr, prøvetaking og analyser av mugg og sopp.

Tilstandsrapporten vil da danne grunnlag for en detaljert beskrivelse både av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden boligen har. Abeco kan levere tilstands­rapporten med eller uten kostnadsoverslag.

Abeco har kontor i Bergen, men foretar besiktigelser over hele vestlandet.

Den faglige bakgrunn og brede kompetansen Abeco har, gir et godt grunnlag for en riktig tilstadsrapport.

Abeco as 
Kistebakkane 22
5137 Mjølkeråen

Tlf:    55 25 90 70
Fax:  55 25 90 71
Post@Abeco-as.No