Bygg administrasjon:

Vi leser og hører nesten daglig om kjøpere, selgere og brukere av bygninger og eiendommer som har fått ”problemer”.

Mange av disse ”problemene” kunne en ha unngått ved å være ”Bedre føre var ...”

Dessverre er det et faktum at selv enkle byggedetaljer og velkjente løsninger ofte blir glemt og tilsidesatt i en hektisk byggefase. Det er også en kjensgjerning at yrkesstoltheten og kompetansen i mange ledd ”halter” grunnet manglende rekruttering og fagopplæring.

Gjennom lang og tverrfaglig erfaring, gode og velrenommerte samarbeidsfirmaer ønsker Abeco med sin kompetanse å bidra til at Du ikke havner i ”problemsekken”. Har Du først havnet der, men ønsker å komme ut av den, står vi like selvfølgelig også til tjeneste.

Kontakt Abeco, vi liker utfordringer......., enten de er store eller små.

Abeco as 
Kistebakkane 22
5137 Mjølkeråen

Tlf:    55 25 90 70
Fax:  55 25 90 71
Post@Abeco-as.No