Tilstandskontroll

Bedre føre var...

Byggadministrasjon

Kompetanse
Abeco innehar kompetanse til åkunne ta hånd om de flestepåregnelige forhold som kanoppstå gjennom ”livsløpet” til byggog eiendommer.

Byggadministrasjon

 
 

Prosjektering

Forestå total eller delprosjektering innenfor de fleste typer nybygg, ombygging eller rehabiliteringer.Abeco innehar spesialkompetanse innenfor våtrom og fuktutsatte konstruksjoner.

Byggadministrasjon

Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

Bygningsbevarende tiltak

Bygningsbevarende tiltak

Bygningsbevarende tiltak

Vår kompetanse – din sikkerhet

Vår kompetanse – din sikkerhet

Vår kompetanse – din sikkerhet

Vår kompetanse – din sikkerhet