Byggadministrasjon

Byggadministrasjon

Byggadministrasjon

Abeco innehar, gjennom egne ressurser og samarbeidende firmaer, kompetanse til å kunne ta hånd om de fleste påregnelige forhold som kan oppstå gjennom livsløpet til bygg og eiendommer.   Ved å avdekke problemer i tidlig fase, kan utbedring iverksettes før skaden oppstår eller blir omfattende. Det er billigere å forebygge enn å reparere!

Ett bygg vil forringes over tid, spesielt hvis det ikke blir godt ivaretatt.  Små feil som får lov til å utvikle seg, kan vokse til omfattende skader, og kreve store reparasjoner.

Disse skadene er ofte kostbare å utbedre.  Det vil således være meget lønnsomt å kunne avdekke disse skadene mens de fremdeles er ubetydelige, og foreta de nødvendige forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt

Husk: Byggets tilstand gjenspeiles ofte i dets verdi.

>>Beveg musen over bildet, og se hva Abeco kan bidra med.

Ved å foreta strukturerte kontroller av byggets ulike konstruksjoner, og gi en riktigdiagnose i en tidlig fase, kan utbedring og bevaring iverksettes før skaden oppstår, eller blir omfattende og kostbar.

Livssyklusen på bygget kan opprettholdes og forlenges til glede og nytte både for brukerne og eierne av bygget.

Abeco står til tjeneste med ekspertise og erfaring.
Både om skaden skulle være et faktum,
men kanskje viktigst, -i forkant.
Bedre føre var...

Abeco as
Kistebakkane 22
5137 Mjølkeråen

Tlf:    55 25 90 70
Fax:  55 25 90 71
Post@Abeco-as.No